Conifer Vision vill digitalisera skogsbruket

Företaget Conifer Vision har utvecklat en Al-metod för att analysera skog ner på detaljnivå för varje enskilt träd. Målet är att hjälpa skogsbranschen möta framtida krav. Med hjälp av drönare samlar Conifer Vision in fotografier på skogen och skapar utifrån det en digital tvilling som sedan bryts ner och analyseras med hjälp av Al for […]