Conifer Vision vill digitalisera skogsbruket

Företaget Conifer Vision har utvecklat en Al-metod för att analysera skog ner på detaljnivå för varje enskilt träd. Målet är att hjälpa skogsbranschen möta framtida krav.

Med hjälp av drönare samlar Conifer Vision in fotografier på skogen och skapar utifrån det en digital tvilling som sedan bryts ner och analyseras med hjälp av Al for att ge en exakt bild av tillståndet hos varje individuellt träd i skogsinnehavet. Det innebär att företag inom skogsindustrin får en betydligt bättre förståelse för sitt skogsinnehav som sedankan ligga till grund för beslut gällande både avverkning och bevarande av skog.

  • Det vi gör kommer förhoppningsvis påverka både företag, individer, ekonomi och klimat i det långa loppet. Det känns väldigt inspirerande. På det sättet så är vi inte bara en affärsdrivande verksamhet, vi bidrar också tillhållbarhet. Det är såklart otroligt viktigt att ha en fungerande affär, men det här är inspirerande på riktigt, säger Roger Öhlund, vd på Conifer Vision.

Grundarna Roger Öhlund och Jonas Granström har arbetat intensivt sedan flera år tillbaka tillsammans med ett team av experter på skog och Al for att ta fram Al-modeller för skoglig analys. Efter en framgångsrik investeringsrunda under våren 2023 kommer bolaget nu höja tempot ordentligt med försäljning och utveckling av analystjänster, Bolaget grundades 2019 och det antogs till Arctic Business incubator i början av 2021.

  • Där har vi bland annat träffat andra som kunnat dela med sig av sina erfarenheter kring utmaningar med att starta företag. ABI har även andra viktiga stödfunktioner som exempelvis att genomlysa företaget när det kommer till IP-rättigheter och den typen av frågor, det har varit väldigt bra för oss, säger Roger Öhlund.

Roger Öhlund, som själv också är skogsägare, menar att skogsbruket just nu genomgår en omställning där klimatförändringarna utgör den största pådrivande faktorn. Klimatförändringarna får i sin tur två stora konsekvenser. Den ena är att skogen förändras i takt med att det blir varmare och kan leda olika typer av skador och tillväxtmönster som man inte sett tidigare. Det andra är att det finns ett globalt initiativ att minska klimatförändringarna. Det leder i sin tur till nya regelverk och till behov av större biodiversitet.

  • Vi har ett hållbart skogsbruk idag men man kan inte nå de nya målsättningarna utan att ha en bra förståelse för vilken växtlighet som faktiskt utgör skogen man jobbar. i Manga av de krav som kommer ställas på skogsbruket handlar om biodiversitet och då kommer det även krävas att man har en objektiv bild av hur skogen är konstituerad. Det är där vi kommer in i bilden, säger Roger Öhlund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait