Conifer Vision besöker Skogens dag i Stockholm

Vi besöker Skogens dag på Grand i Stockholm den 8:e Februari. Vill ni träffa oss, hör av er via hemsidan innan så ser vi till att ordna något.

Skogens dag har under flera år varit ett lyckat arrangemang med högt betyg i utvärderingarna. Dagen genomförs i samverkan mellan Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, SLU och Umeå universitet med syftet att stärka kunskapen och drivkraften som finns inom det skogliga området.

Den 8 februari återvänder Skogens dag till Grand Hôtel för att fortsätta samtalet om skogen. De tar ansats i tidigare omställningar av skogsbruket och riktar sedan blickarna framåt med fokus på lösningar. 

Vi står mitt i en tid av stora utmaningar som kräver kloka lösningar och gemensamma handlingar. Inte minst gäller det skogen där anspråken är större än någonsin. Det kräver att alla brukandemål integreras och beaktas samtidigt, något som ställer nya krav på beslutsstöd, skogsskötselmetoder och tekniska lösningar. Hur löser vi energifrågan, råvarubehovet, kollagringen, biodiversiteten? Lyssna på företrädare för politik, näringsliv, skogsägare och andra intressenter den 8 februari 2024.

contact@conifervision.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait